Velkommen til DIFA - Dansk Internet Formidling ApS

Er du landet her ved at indtaste et andet domæne end "difa.dk"

skyldes det nok, at du har forsøgt at besøge et af vore øvrige domæner,

som i øjeblikket ikke er i brug

eller som kun bruges til e-mail.

Hvis du er interesseret i domænet, er du velkommen til at sende en forespørgsel til os.

 

DIFAs kontaktadresse er:

dom difa.dk

 

 

Welcome to DIFA (Danish Internet Intermediare)

If you visit this site by trying another domain than "difa.dk"

you have probably chosen one of our other domains,

which is temporarely not in use

or it is only used for e-mail.

If you have interest in the domain, you are welcome to send an inquiry to us.

 

DIFA contact e-mail:

dom difa.dk